In English  
   

Видавництво Університету — 2007

Організація торгівлі: Практикум

Організація торгівлі: Практикум

В.А. Павлова, Л.Д. Гончар
Д.: Вид-во ДУЕП

Практикум розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Організація торгівлі» для студентів за напрямами підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. У практикумі подано ситуаційні задачі й тести, які відображають діяльність торговельних підприємств. Задачі розроблено за інформацією, зібраною на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі м. Дніпропетровська, та за даними Держкомстату України. Метою семінарських занять, практичних і самостійних робіт є формування у студентів знань організації торгівлі та набуття навичок їх практичного використання на підприємствах торгівлі.

Навчальний посібник

Сторінок: 76

 

Аватар