In English  
   

Видавництво Університету — 2007

Посібник для самостійної роботи з письмового перекладу

Посібник для самостійної роботи з письмового перекладу

Н.М. Петренко, Н.І. Папсуєва
Д.: Вид-во ДУЕП, ISBN 978-966-434-022-6

Посібник призначено для розвитку та перевірки навичок і вмінь застосування перекладацьких трансформацій, обґрунтування перекладацьких рішень та самостійного письмового перекладу текстів з англійської мови на рідну. Посібник складається з трьох розділів: перший розділ містить завдання, пов’язані з розв’язанням граматичних проблем перекладу. У другому розділі запропоновано завдання, які потребують застосування лексико-семантичних перетворень. Завдання третього розділу пов’язані з питаннями вираження модальності та передачі стилістичних прийомів в процесі перекладу. Усі завдання розроблено з використанням текстів з англомовних автентичних джерел. Зміст та структура завдань відповідають вимогам навчальної програми з курсу «Практика письмового перекладу». Посібник розраховано на студентів ІІІ–ІV курсів, які навчаються за спеціальністю «Переклад», та викладачів.

Навчальний посібник

Сторінок: 72

 

Аватар