In English

 
   

Увага! Новини від Видавництва Університету імені Альфреда Нобеля

Жовтень 2012 року

Вийшли з друку такі нові видання:

1.Журнал «Академічний огляд» - № 2 (37) - 2012

2.Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія - Юридичні науки – №1 (2)-2012

3.Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія - Філологічні науки – №1 (3)-2012

4.Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія - Педагогіка. Психологія - № 1 (3) - 2012

5.Основи медичних знань та сексологія: навчальний посібник/О.А. Дніпрова

Вересень 2012 року

1.Business English = Ділова англійська мова: навчальний посібник/І.І.Короткова, І.В.Іщенко, Г.Г.Декусар, Н.В.Зінукова

2.English for masters! Why not?: навчальний посібник/ І.І. Липська,за заг. ред. С.П. Кожушко 

Липень 2012 року

1.Психология личности в конфликтных ситуациях: учебное пособие/ Г.А. Пальм.

Червень 2012 року

1. Інновації та освіта в глобальній економіці знань: монографія / І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська, О.В. Дашевська.

2.Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці внз та працедавців України: ІV міжрегіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпропетровськ, 1 березня 2012 р.  За заг. ред. С.А. Кузнецової

3.Маркетингове управління конкурентоспроможністю: III Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 30 березня 2012 р.

4.Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 20 березня – 5 квітня 2012 р.

5. Программирование в среде «1С: Предприятие»: лабораторный практикум. Ч. 1. Ю.К. Тараненко, А.И.

6.Банківська система: у схемах і таблицях: навчальний посібник.С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська

Травень 2012 року

1.Управління торгівлею: регіональний аспект: монографія / В.А. Павлова, Л.Д. Гармідер, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва.

2.Науковий журнал «Європейський вектор економічного розвитку» - № 1(12)-2012

3.«Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» - 1(5)-2012, т.1, т.2

Квітень 2012 року

1.Науковий журнал «Академічний огляд» - № 1(36) 2012

2.С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська/Банківська система: у схемах і таблицях

Березень 2012 року

1.С.А. Кузнецова/Синергія інформації в бізнесі

2. Student and schoolpupils’ conference dedicated to the 80th anniversary of Dnipropetrovs’k region foundation: abstracts of papers

3.І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська/Маркетингові дослідження: збірник для практичних занять та самостійної роботи

4. Ткаченко Л.В./Промисловий маркетинг: збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи

5.Т.С. Чебикіна, Т.В. Підченко/Кримінальне право України: практикум

6. Практична психологія у сучасному вимірі: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів: тези доповідей

7.І.В. Тараненко, С.С. Яременко/Маркетингова товарна політика: збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи

8.Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

9.Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів

10.О.М. Трушенко, А.С. Магдіч/Міжнародна економіка; збірник завдань для самостійної роботи та контролю знать

11. За заг. ред. С.А. Кузнєцової/Розвиток фінансового менеджменту та реформування фінансової системи в умовах хаотично структурованної економіки:ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів

12.О.А. Паршина, В.М. Косарєв, Ю.І. Паршин/Інформаційні системи і технології і менеджменті

13. Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доповідей, Дніпропетровськ, 4 квітня 2012 р.

14. Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей/ Дніпропетровськ, 29-30 березня 2012 р.

Лютий 2012 року

1.Г.Я. Глуха, К.О. Во­робйова, О.А. Косякіна/Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

2.В.В. Зірка, С.П. Кожушко/Як успішно скласти кандидатський іспит з англійської мови

3.А.О. Задоя, Л.П. Кухтій, Є.А. Дядько/Міжнародна економічна діяльність України

4.G.G. Shvachich, Y.К. Taranenko, E.G. Kholod, I.M. Kozyreva, M.A. Kalinchuk/Methods and models of optimization: workbook

5.Н.П. Бідненко/Термінолонія основної іноземної мови (англійської)

6.V. Momot/Basics of management: reader and pivot slides

7. В.Т. Воробьёв, Н.М. Багрова, И.П. Борисевич/Дидактические материалы = Didaktische Materialien: учебное пособие по немецкому языку для самостоятельной работы студентов I-III курсов специальности «Перевод»

8.N.O. Rizun, S.I. Medinska, I.I. Lipska/Informatics: Workshop.Part 2

9. Т.В. Ищенко, В.В. Калиниченко / под ред. Н.В. Зинуковой/Коомуникативные стратегии англоязычного общения

10.С.А. Кузнецова, О.М. Приходько/Фінансове планування і прогнозування: практикумю Том 1. Основи фінансового планування. Бюджетування

Січень 2012 року

Вийшли з друку

1. «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля».Серія «ЮРИДИЧНІ НАУКИ» - № 1 (1) 2011

2. Слайд-конспект History of economy and economic thought: summary of slides/ E. Limonova, Y. Dyad’ko, O. Khlyntseva.

3. Навчальний посібник/Macroeconomics/ A.O. Zadoia, Y.E. Petrunia, S.V. Kuz’minov, O.M. Trushenko, O.A. Kosyakina.

4. Навчальний посібник/Інвестування/ І.С. Шкура

5. Монографія/Системне управління потоковими процесами промислового підприємства на підставі логістичного підходу/ О.М. Зборовська

Листопад, грудень 2011 року

1.Вийшов з друку збірник наукових праць  «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» № 2(11) – 2011.

З питань придбання звертатися до каси університету.

2.Вийшов з друку «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля».Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ» - № 2 (2) 2011

3. Вийшов з друку журнал «АКАДЕМІЧНИЙ ОГЛЯД» - № 2 (35) 2011

 
 
Yandex.Metrika