In English

 
   

«Вісник Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля»

Серія «Педагогіка і психологія»

Запрошуємо вітчизняних і зарубіжних науковців – фахівців з педагогіки, психології та методики викладання іноземних мов до співробітництва в журналі «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія».

У «Віснику Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» висвітлюються актуальні питання сучасної педагогіки, психології та методики навчання іноземних мов.

Серія «Педагогіка і психологія» виходить 2 рази на рік, змішаними мовами. Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

1. Стаття має бути роздрукована на одній стороні аркуша, кегль 14, 1,5 інтервала, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статті – до 15 сторінок.

2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.

3. Обов’язковими елементами статті є анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами.

4. За вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.

5. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.

6. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання на них у тексті – у квадратних дужках.

7. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи і контактні телефони кожного автора.

8. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції журналу «Вісник Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»

e-mail:  (т. (056) 31-24-74).

«Педагогіка і психологія» - 1 (3)-2012

«Педагогіка і психологія» - 2(2) 2011

«Педагогіка і психологія» - 1(1) 2011Серія «Філологічні науки»

Запрошуємо до співробітництва в журналі «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» вітчизняних і зарубіжних фахівців – лінгвістів, літературознавців та перекладознавців.

У «Віснику Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» висвітлюються актуальні питання філологічних наук за всіма напрямами їх розвитку.

Серія «Філологічні науки» виходить 2 рази на рік, змішаними мовами. Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

1. Стаття має бути роздрукована на одній стороні аркуша, кегль 14, 1,5 інтервала, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статті – до 15 сторінок.

2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.

3. Обов’язковими елементами статті є анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами.

4. За вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.

5. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.

6. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання на них у тексті – у квадратних дужках.

7. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи і контактні телефони кожного автора.

8. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції журналу «Вісник Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки»

e-mail:  (т. (050) 320-01-82).


«Філологічні науки» - 1(1) 2011

«Філологічні науки» - 2(2) 2011


«Філологічні науки» - 1(2) 2012 (part 1)

«Філологічні науки» - 1(2) 2012 (part 2)

Серія «Юридичні науки»

Запрошуємо вітчизняних і зарубіжних науковців – фахівців з юридичних наук до співробітництва в журналі «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки».

У «Віснику Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки» висвітлюються результати новітніх досліджень юридичної науки за напрямами суспільного і економічного розвитку України і світової спільноти.

Серія «Юридичні науки» виходить 2 рази на рік, змішаними мовами. Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

1. Стаття має бути роздрукована на одній стороні аркуша, кегль 14, 1,5 інтервала, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статті – до 15 сторінок.

2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.

3. Обов’язковими елементами статті є анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами.

4. За вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.

5. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.

6. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання на них у тексті – у квадратних дужках.

7. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи і контактні телефони кожного автора.

8. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Формується наступний номер серії «Юридичні науки», термін подання матеріалів – до 15 квітня 2012 р.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції журналу «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки»

e-mail: , (т. (056) 31-20-48)


«Юридичні науки»- 1(1) 2012(part1)


«Юридичні науки»- 1(1) 2012(part2)


«Юридичні науки»- 1(1) 2011
 
 
Yandex.Metrika