In English

 
   

Проект системи внутрішньої мобільності

Створення системи внутрішньої мобільності на рішення наступних завдань:

 • Впровадження організаційних основ Болонского процесу
 • Підвищення якості освіти
 • Спрощення системи міжнародних обмінів студентами

Загальні положення

 1. Система внутрішньої мобільності спрямована на створення можливостей для студентів прослухати частину курсів поза свого ВНЗ.
 2. Система мобільності покликана підтримувати механізм взаємного підвищення якості освіти в галузі економіки, права й гуманітарних спеціальностей для всіх рівнів вищої освіти.
 3. Участь у системі мобільності є добровільною і здійснюється за заявою студента й після позитивної рекомендації ректора того ВНЗ, де навчається студент.

Реалізація програми навчання й принципи взаємних заліків

 1. Студенти можуть працювати по індивідуальній або стандартній програмі відповідно до плану на даний семестр, який передбачено приймаючим університетом.
 2. Навчальна програма, обрана студентом, повинна бути схвалена завідувачем профілюючої (випускаючої) кафедри того ВНЗ, де студент спочатку навчався, до того, як ВНЗ рекомендує цього студента для участі в програмі внутрішньої мобільності.
 3. Під час навчання в приймаючому ВНЗ студент зобов'язаний виконувати Кодекс, правила внутрішнього розпорядку й інші нормативні документи приймаючого ВНЗ.

Умови участі студентів у програмі внутрішньої мобільності

 1. Участь у системі внутрішньої мобільності можлива для студентів тільки після закінчення другого року навчання.
 2. Ректор ВНЗ, де спочатку навчався студент, може дати згоду на продовження (комбінування) навчання в іншому ВНЗ тільки у випадку, якщо студент повністю виконав навчальну програму попереднього семестру й не має академічних заборгованостей.
 3. Протягом навчання в рамках програми внутрішньої мобільності студент, що навчається на контрактній основі, оплачує навчання в тім ВНЗ, де він учився спочатку.
 4. Під час навчання в рамках програми внутрішньої мобільності стипендія виплачується студентам у тім ВНЗ, у який вони надходили спочатку.
 5. Приймаючий ВНЗ по можливості надає студентам, що навчаються в рамках програми внутрішньої мобільності, місця в гуртожитку, на умовах, передбачених цим ВНЗ.
 
 
Yandex.Metrika