In English

 
   

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
Дніпропетровська торгово-промислова палата
Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації
Російський економічний університет імені Г.В. Плеханова
Ганноверський університет імені Г. В. Лейбница
Вища
школа менеджменту і охорони праці (Катовіце)
Кафедра товарознавства і торговельного підприємництва

 

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«Формування механізмів управління якістю
та підвищення конкурентоспроможності підприємств
»

29-30 березня 2012 р.

Дніпропетровськ

 

Шановні колеги!

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля запрошує Вас прийняти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств», яка відбудеться 29-30 березня 2012 р.

В рамках конференції планується обговорення таких тематичних напрямів:

  • розвиток економіки і підприємництва в Україні в умовах європейської інтеграції;
  • шляхи удосконалення економічного механізму діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання;
  • проблеми забезпечення конкуренто-спроможності продукції та резерви її підвищення;
  • ринок споживчих товарів в контексті захисту прав споживачів;
  • ідентифікація та експертиза споживчих товарів;
  • проблеми забезпечення та напрямки формування продовольчої безпеки України.

Програма конференції передбачає обговорення означених проблем в оn-line режимі.

Умови участі у конференції

Заявка на участь у конференції проводиться з 15 січня до 28 лютого 2012 року тут: http://www.duep.edu/conf  .

Для обговорення проблемних питань за визначеними тематичними напрямами буде відкрито форум.

Час спілкування учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на форумі з 29 березня по 04 квітня 2012 р.

 Вимоги до оформлення тез доповіді:

Тези доповіді подаються українською, російською, англійською або польською мовами.

Обсягом дві повні сторінки формату А-4 комп’ютерного тексту, набраного шрифтом Times New Roman.

Розмір кегля 14, через одинарний інтервал.

Поля з усіх боків – 20 мм.

Тези друкуються за редакцією автора.

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.

 

Зразок оформлення тез доповіді:

 

Акішева Є.О.

Дніпропетровський університет

імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

д.е.н., проф. Павлова В.А.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ

 

Світовий досвід свідчить, що в країнах із розвиненою ринковою економікою внутрішній попит повинен бути зорієнтований на товари вітчизняних, а не закордонних виробників. Це стосується зокрема, взуттєвої галузі, для підприємств якої пожвавлення попиту на вітчизняне взуття є особливо суттєвим важелем забезпечення їх ефективності функціонування.

Динаміка випуску взуття свідчить про зниження обсягів в період світової економічної кризи, проте за січень-серпень 2010 р. випуск склав 15,2 млн. пар і темпи продовжують зростати [1].

За результатами дослідження можна зробити висновок, що п’ять зразків жіночого шкіряного взуття, а саме: зразок 1 – Туфлі-лодочки модельні „Gabor?, зразок 2 – Туфлі модельні „Tamaris?, зразок 3 – Туфлі повсякденні „Rieker, зразок 4 – Напівчеревики модельні, весняно-осінні „Сaprice? та зразок 5 – Напівчеревики повсякденні „Jana? за всіма показниками відповідають вимогам стандарту. Зразок 6 – Напівчеревики модельні „Marc? має незначні відхилення від стандарту, які прийнято вважати допустимими.

Дослідження якості шкіряного взуття різних виробників, яке користуються попитом серед населення дозволяє для торговельних підприємств визначити конкурентні переваги, які за достатньої якості та невисокої ціни порівняно з іншими зразками зможуть забезпечити їх конкурентоспроможність.

 

Література:

  1. Соціально-економічне становище України за січень–серпень 2010 року [Електронний ресурс].  Режим доступу: http:// www. ukrstat.gov.ua

 

Організаційний внесок

Для включення доповіді до збірника матеріалів конференції необхідно перерахувати організаційний внесок в розмірі 50 грн. за кожну доповідь. Сума обумовлена витратами, пов'язаними з виданням збірника тез доповідей та поштовими витратами.

Платіжні реквізити:

В гривнях:

ТОВ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»: Код ЄДРПОУ 20201672

р/р 26006060367650 ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299; ІПН 202016704022

С-во платника ПДВ №200001088

В рублях:

Банк получателя:ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»

Днепропетровск, Украина

Счет получателя: 26009057005308

Счет банка получателя в банке-корреспонденте:
30111810355550000028

Банк-корреспондент:

ОАО БАНК ВТБ, МОСКВА

Бик банка-корреспондента: 044525187

ИНН: 7702070139

Номер счета банка-корреспондента в ОПЕРУ ГТУ банка России
30101810700000000187

В доларах:

Beneficiary_____________________

Account________________________

Beneficiary’s bank

PJSC CB «PRIVATBANK»
49094, Ukraine Dnepropetrovsk Naberezhnaya Pobedy 50

Telex 143512 AVIZO UX SWIFT PBANUA2X

Bank-corresponsdent JP Morgan Chase Bank 4 Chase Metrotech Center, 7th Floor, Brooklyn, NY 11245, USA Routing Number 021000021, SWIFT CHASUS33

Corr.account 001-1-000080

 

Обов’язково вказати призначення платежу «Організаційний внесок за участь у ІІІ Міжнародній Інтернет-конференції» та ПІБ автора. Копію квитанції про сплату організаційного внеску необхідно надіслати на:

Адреса організаційного комітету конференції:

Кафедра товарознавства і торговельного підприємництва,

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

вул. Набережна Леніна, 18,

м. Дніпропетровськ, 49000

корпус В,  ауд. 3221, 3212, 3215

 

Інформацію можна отримати:

за тел. 056-778-13-50, 095-55-32-210

Координатор: Лариса Анатоліївна Гончар, к.е.н., доцент

Сайт: www.duep.edu , розділ «Навчання і наука»

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!!!

Будемо щиро вдячні за розповсюдження даної інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.

                                                                                            З повагою, оргкомітет

 
 
Yandex.Metrika