In English

 
   

Базові етичні принципи та норми поведінки в Університеті імені Альфреда Нобеля

2.1. Кожен повинен з повагою ставитися до норм Конституції і законів України, а також до норм міжнародних правових документів, що проголошують та захищають основні особисті права та свободи людини і громадянина. Ніхто не повинен ігнорувати або порушувати базові принципи та норми вищезазначених правових документів.

2.2. Кожен повинен з повагою ставитися до цінностей історично-культурної спадщини України, до її мов та традицій. Кожен, хто вважає себе культурною, інтелігентною людиною, повинен також з повагою та толерантністю ставитися до культури, традицій, звичаїв та переконань представників інших народів і країн, з якими він спілкується під час роботи і навчання в університеті.

2.3. Кожен повинен у спілкуванні з іншими особами поводитися з гідністю та повагою. Кожен має право на поважне та шанобливе ставлення до себе та інших з боку будь-кого в університеті.

2.4. Ніхто не може бути дискримінований або ображений за ознакою приналежності до будь-якої політичної, громадської, релігійної, ідеологічної організації або спільноти, так само, як і за ознакою особистих ідейно-політичних переконань. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської організації або громадського руху, так само, як і до будь-якої релігійної конфесії (або неналежність до жодної з них), не можуть бути причиною для некоректної, неввічливої або неповажної поведінки. Ідейно-політичні переконання або розбіжності не повинні перешкоджати нормальним коректним відносинам між тими, хто навчається або працює в університеті.

2.5. Кожен має право займатися політичною або релігійною діяльністю у межах закону виключно у вільний від роботи або навчання час. Як правило, безпосередньо в університеті така діяльність може здійснюватися лише після завершення занять та за обов’язкової умови попереднього узгодження з керівництвом університету.

2.6. В Університеті визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

2.7. З огляду на вищезазначене, базовими принципами етики взаємовідносин в університеті, які є обов’язковими для кожного, визнаються:

 • доброзичливість, поважність, коректність, ввічливість
 • стриманість, толерантність до протилежної точки зору, тактовність
 • законослухняність
 • чесність та відповідальність
 • конструктивний підхід до вирішення проблем
 • пунктуальність та обов’язковість
 • повага до кожного члена колективу університету
 • прагнення створювати при спілкуванні атмосферу психологічного комфорту, уникати конфліктних ситуацій з невиробничих приводів та емоційного забарвлення робочих конфліктів, уникати сутичок або образ
 • керування здоровим глуздом, нормами і традиціями поведінки згідно з критеріями суспільної моралі
 • пріоритетність інтересів університету, командний стиль роботи, орієнтованість на досягнення максимально можливого позитивного результату
 • визнання професіоналізму, порядності, моральності, людської гідності найбільш вагомими пріоритетними цінностями
 • нерозголошення інформації, яка має конфіденційний або службовий характер стосовно функціональної діяльності університету
 
 
Yandex.Metrika