In English

 
   

Права, обов’язки та кодекс ділової (корпоративної) етики викладачів та співробітників університету

6.1. Науково-викладацький, навчально-допоміжний та технічний склад співробітників університету повинен виконувати свої посадові обов’язки відповідно до законів України, підзаконних нормативно-правових актів, інших внутрішньоуніверситетських документів, правил службової поведінки, які встановленні цим Кодексом, а також загальноприйнятими етичними нормами.

6.2. Викладачі та співробітники повинні керуватися під час перебування в університеті, разом з тими, які зазначені у другому розділі Кодексу, такими базовими етичними принципами:

 • чесність – ніхто не повинен отримувати неналежної вигоди, тобто будь-якої вигоди майнового або іншого характеру, яка не передбачена діючим законодавством, підзаконними нормативними правовими актами, соціальними та іншими гарантіями або загальногромадянськими правами; викладачі та співробітники не повинні допускати, щоб перспектива отримання неналежної вигоди впливала на прийняття того чи іншого рішення, їхніх дій або бездіяльності
 • об’єктивність та неупередженість – при прийнятті того чи іншого рішення кожен повинен діяти відповідно до норм права, об’єктивно та неупереджено; він також не повинен допускати упередженості у випадках конфлікту його приватних інтересів та службових обов’язків; кожен повинен вести себе таким чином, щоб його поведінка сприяла створенню доброї репутації університету та зміцнювала переконання оточуючих в можливості чесного, неупередженого та ефективного вирішення проблем, що виникають
 • справедливість – кожен зобов’язаний при виконанні своїх службових обов’язків враховувати законні права, обов’язки та інтереси всіх та не надавати перевагу будь-кому, якщо це не регламентовано відповідними нормативними актами
 • коректність – кожен повинен бути коректним – доброзичливим, ввічливим у відносинах з колегами, підлеглими та керівництвом
 • відповідальність – кожен повинен усвідомлювати свою відповідальність за доручену справу при виконанні службових обов’язків; кожен повинен розуміти, що від його особистих дій залежить успіх загальної справи
 • конфіденційність – кожен зобов’язаний забезпечити конфіденційність та нерозголошуваність службових документів та відомостей, які стають відомими під час виконання службових обов’язків
 • професійність – кожен повинен приймати відповідні до своїх службових повноважень рішення лише після переконання у тому, що рівень його професійної компетенції є достатнім, і рішення, яке приймається, не може завдати шкоди інтересам університету
 • захист інтересів університету – під час виконання службових обов’язків кожен повинен керуватися насамперед інтересами університету та не шукати немотивованої особистої вигоди при використанні матеріальних, фінансових, інтелектуальних або інших ресурсів університету; кожен зобов’язаний утримуватися від будь-якої діяльності, якщо вона суперечить або не збігається з інтересами університету
 • родинні зв’язки – кожен повинен утримуватися від будь-якого перенесення родинних зв’язків та відносин на службові відносини
 • як правило, члени однієї родини не повинні працювати у безпосередньому службовому підпорядкуванні один у одного, якщо ректором не прийнято інше рішення.

6.3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники університету зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру
 • забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів
 • особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей
 • виховувати повагу у молоді до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних та культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурної спадщини та природного середовища країни
 • готувати студентів до свідомого життя в дусі взаємопорозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними та релігійними групами
 • додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента
 • захищати молодь від будь-якого фізичного та психічного насильства, пропагувати серед студентів переваги здорового способу життя
 
 
Yandex.Metrika