In English

 
   

Дотримання норм та положень Кодексу

8.1. Процедури та санкції. Порушення правил та норм етичної поведінки професорсько-викладацьким складом, керівними працівниками університету кваліфікується як невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків та може бути приводом для дисциплінарних стягнень, встановлення посадових кваліфікаційних оцінок та відображення їх в службових характеристиках.

8.2. Дисциплінарне стягнення за порушення норм етики поведінки настає після службового розслідування Комісією з етики, процедура якого включає:

 • розгляд обставин порушення
 • оцінку ступеня серйозності
 • заслуховування всіх сторін
 • узгодження процедури виправлення шкоди, яку було заподіяно
 • обговорення обгрунтованості можливого дисциплінарного стягнення

8.3. Для вирішення проблемних питань, які виникають у зв’язку з порушенням етичних норм поведінки, що зафіксовані в даному Кодексі, в університеті створюється відповідна Комісія з етики.

Персональний склад цієї Комісії затверджується наказом ректора університету. До складу Комісії входять: голова комісії, що призначається зі складу науково-педагогічних працівників університету, один з проректорів, декани факультетів, члени комісії, персональні кандидатури яких пропонує голова Комісії. Кожен зобов’язаний конструктивно співробітничати з Комісією.

При розгляді конкретних справ Комісія має право залучати як експертів інших осіб, які мають відповідне відношення до суті справи.

При розгляді справ, учасником яких є студент або студенти, Комісія обов’язково залучає до роботи представника випускової кафедри, керівників академічних груп (туторів або кураторів), а також представників органів студентського самоврядування.

Висновки та пропозиції Комісія оформлює у вигляді відповідних службових документів на ім’я ректора.

8.4. Санкції. За порушення етичних норм взаємовідносин та поведінки можуть бути застосовані санкції, які не суперечать нормам діючого законодавства України.

До викладачів та співробітників університету залежно від ступеня серйозності порушення можуть бути застосовані такі засоби впливу:

 • попередження
 • зауваження
 • догана
 • зниження індивідуального коефіцієнта
 • попередження про неповну службову відповідність
 • дострокове припинення трудових відносин

Для студентів (аспірантів, слухачів тощо) можуть бути застосовані такі міри впливу:

 • зауваження
 • попередження
 • догана
 • попередження платників за навчання щодо можливих санкцій у вигляді перегляду умов оплати за навчання
 • заборона брати участь у масових заходах на певний термін
 • відрахування з університету
 • клопотання до Міністерства освіти і науки щодо можливого анулювання освітньо-кваліфікаційного документу (диплому бакалавра, магістра, спеціаліста) з певного напряму
 
 
Yandex.Metrika