In English

 
   

Правила користування бібліотекою університету

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ бібліотекою університету

1. На абонементі навчальної літератури:

1.1. Студентам денної форми навчання:

1.1.1. Для запису до бібліотеки необхідно пред’явити студентський квіток або залікову книжку.

1.1.2. Навчальну літературу отримують на читацький формуляр;

а) на абонементі студент отримує тільки навчальну літературу (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій);

б) методичні вказівки з вивчаємих дисциплін видаються тільки у читальну залу.

1.1.3. Підручники видаються на один семестр (якщо дозволяє їх кількість).

1.1.4. Підручники кількість яких обмежена, видаються на термін від 7-12 діб або за списками викладачів кафедр.

1.1.5. По закінченню семестру та у кінці навчального року підручники необхідно повернути до абонементу.

1.1.6. При несвоєчасному поверненні літератури студент сплачує пеню (наказ № 07-01-А від 27 лютого 2002 року).

1.1.7. Якщо до 1 вересня підручники за семестр не повернули до абонементу студент сплачує штраф у розмірі 50 гривні.

1.2. Студентам заочно-дистанційного навчання:

1.2.1. Навчальна література на абонементі видається тільки під документ (студентський квіток або залікову книжку).

1.2.2. Фонд навчальної літератури для студентів цієї категорії обмежений у кількості, тому задовольняє потреби частково.

1.2.3. Термін користування навчальною літературою на абонементі складає (від 7-12 діб). За можливість бібліотекар дає дозвіл на новий термін.

1.2.4. Студент має можливість отримати одночасно підручники з 2х або 3х вивчаємих дисциплін. Тільки повернувши видані підручники має можливість отримати інші.

а) літературу для написання контрольних, курсових робіт та диплому знаходиться тільки у читальних залах.

1.2.5. Методичні вказівки (які є і на електронних носіях) видаються до читальної зали або на ксерокс.

1.2.6. За несвоєчасне повернення літератури студент сплачує пеню, а якщо термін складає більше місяця платить штраф. (наказ № 21-01-А від 28 вересня 2001 року).

2. У читальних залах:

2.1. Студенти обслуговуються у читальних залах тільки під документ (студентський квіток або залікову книжку).

2.2. Енциклопедичні та довідкові видання з фонду не видаються.

2.3. За бажанням читача та при наявності відповідних можливостей з фонду читальної зали видається література (на обмежений термін (наказ № 21-01-А від 28 вересня 2001 року)).

2.4. За дозволом бібліотекаря можна виносити літературу на ксерокс та сканування.

2.5. При порушенні терміну повернення літератури, студент сплачує пеню (наказ № 21-01-А від 28 вересня 2001 року).

2.6. У читальній залі періодичних видань газети та журнали не видаються до дому (можливо тільки з дозволу бібліотекаря винести на ксерокс).

2.7. У разі пошкодження книжки або її зазублення, студент сплачує штраф і робить заміну на таку ж або рівноцінну їй (наказ № 21-01-А від 28 вересня 2001 року).

3. Для викладачів:

3.1. Викладач може отримати на абонементі навчальної літератури підручники з читаємих дисциплін на один семестр.

3.2. Підручники кількість яких обмежена викладачі отримують з відома завідуючого кафедри за заявою якого були придбані підручники (за списком).

3.3. Якщо викладачеві необхідні підручники з інших дисциплін вони можуть отримати їх у читальній залі на короткий термін.

3.4. Штатні викладачі отримують літературу на читацький формуляр.

3.5. Викладачі сумісники обслуговуються у бібліотеці за документом (службове посвідчення).

3.6. З фонду читальної зали отримують літературу на короткий темні от 3-7 діб. Книжки в одному екземплярі видаються на 1-2 доби (за можливістю).

3.7. Періодичні видання читальної зали не видаються. Але за необхідністю на 1 добу.

3.8. Порушнику цих правил у подальшому користуванні фондами абонементу та читальної зали відмовити.

 
 
Yandex.Metrika