In English

 
   

Історія

1993, липень – відбулися установчі збори засновників Дніпропетровської академії управління, бізнесу та права.

1993, вересень – початок занять на І курсі першого набору студентів ДАУБП у приміщенні Монтажного технікуму на вул.Столярова).

1994, червень – отримано ліцензію Міністерства освіти України на підготовку фахівців за спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси», «Облік та аудит», «Маркетинг» та «Переклад». Академію управління бізнесу та права занесено до державного реєстру закладів освіти України.

1994, листопад – видано перший номер журналу ДАУБП «Академічний огляд».

1995, січень – ДАУБП продовжила роботу у новому комплексі будівель на Набережній Леніна,18.

1995, червень – перший випуск фахівців за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на базі вищої освіти.

1996, листопад – підписано договір між ДАУБП і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України про співробітництво у галузі перепідготовки кадрів.

1997, січень – підписано договір про співробітництво та партнерство між Національною академією внутрішніх справ України та ДАУБП.

1997, червень – перший випуск фахівців за кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальностями «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси», «Переклад».

1997, червень – створення Українсько – Німецького центру сприяння розвитку менеджменту.

1997, вересень – створено редакційно-видавничий центр.

1997, вересень – створено Iнститут перепідготовки кадрів та факультет довузівської підготовки.

1997, жовтень – академія акредитована за другим рівнем акредитації.

1997, жовтень – перший набір студентів за спеціальністю «правознавство» до філії НАВСУ при ДАУБП.

1997, листопад – вперше у регіоні розпочато підготовку магістрів бізнес-адміністрування (MBA) у Вищій школі бізнесу ДАУБП.

1997, грудень – відкрито філію ДАУБП у місті Рені Одеської області.

1998відкрито філію ДАУБП у м. Кременчуці Полтавської області.

1998, червень – відкрито аспірантуру.

1998, червень – перший випуск фахівців за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальностями «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси».

1998, липень – академія акредитована за третім рівнем акредитації.

1998, вересень – розпочато підготовку фахівців за спеціальностями «Товарознавство та комерційна діяльність», «Економічна кібернетика» та «Менеджмент».

1999, лютий – отримано ліцензію на підготовку іноземних громадян з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

1999, червень – перший випуск фахівців з спеціальності «Переклад» за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

1999, вересень – розпочато підготовку фахівців за спеціальностями «Міжнародна економіка» та «Банківська справа».

2001, червень – участь Президентів України та Польщі у відкритті при ДАУБП Українсько-польського центру сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій.

2001, червень – отримано ліцензію МОУ на підготовку фахівців з правознавства. В ДАУБП створено юридичний факультет.

2001, грудень – Академію управління бізнесу та права перейменовано на Дніпропетровський університет економіки та права.

2002, лютий – відкрито докторантуру ДУЕП.

2002, червень – відкрито спеціалізовану вчену раду для захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2002, червень – перший випуск фахівців за кваліфікаційним рівнем «магістр».

2003, січень – перший захист дисертацій аспірантами у спеціалізованій вченій раді ДУЕП.

2003, травень – відкрито меморіальну Залу лауреатів Нобелівської премії з економіки.

2003, травень – відкрито Музей ДУЕП.

2003, травень – прийнято рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про створення ТРК «Співдружність» у Дніпропетровському університеті економіки та права.

2003, жовтень – Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

2004, вересень – постанова президії ВАК про створення спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2004, вересень – створено Центр кар’єри.

2005, травень – Університет акредитований МОН України за ІV (найвищим) рівнем.

2005, листопад – початок реалізації в ДУЕП принципів Болонської декларації.

2007, лютий – розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Психологія».

2007, березень – видано перший номер фахового збірника наукових праць ДУЕП «Європейський вектор економічного розвитку».

2007, вересень – ДУЕП приєднався до Великої Хартії університетів.

2008, січень – розпочато роботу з реалізації міжнародного науково-освітянського проекту за підтримки TEMPUS/TACIS.

2008, травень – створення благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля».

2008, вересень – проведення Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХ1 століття: цикли та кризи». Урочисте відкриття меморіального символу «Планета Альфреда Нобеля».

2009, березень – відбулась Віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного Форуму.

2009, травень – Університет в черговий раз акредитований МОН України за ІV (найвищим) рівнем.

2009, травень – Зустріч ділових кіл України і Польщі « Сучасний стан українсько-польського співробітництва. Спільний шлях: потенціал, оцінка перспектив» за участі Президента України Леоніда Кучми (1994-2005) та Президента Польщі А.Кваснєвського (1995-2005).

2009, червень – парламентські on-line слухання «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» за участі в обговоренні доповідей у прямому включенні Б.І.Холода, ректора ДУЕП, професора, які було ретрансльовано з зали пленарних засідань Верховної ради України.

2009, вересень – 2010, травень - за ініціативою Дніпропетровського університету економіки та права проведена Всесвітня Нобелівська студентська Інтернет-Олімпіада у галузі економіки.

2009, жовтень - за ініціативою університету відкривається спільний з міською радою проект «Університет третього віку», в якому починають навчання більше 400 слухачів пенсійного віку.

2009, листопад - на базі університету спільно з Міжнародною асоціацією інституціональних досліджень відбулась УІІ Міжнародна конференція «Проблеми сучасної економіки та інституційна теорія».

2009, грудень - університет визнано «Лідером галузі» за рейтингом, підрахованим за офіційними статистичними даними (друге місце серед навчальних закладів України)

2010, лютий - університет розпочав підготовку до впровадження англомовної програми підготовки фахівців за напрямом підготовки «Міжнародна економіка». Розпочата процедура валідації підготовки бакалаврів з міжнародного менеджменту спільно з Валійським університетом.

2010, травень - за даними щорічного Всеукраїнського рейтингу ВНЗ «Компас», університет посів перше місце серед недержаних приватних навчальних закладів за якістю підготовки економістів та друге – за якістю підготовки юристів.

2010, травень – проведення Другого Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи».

2010, червень - на основі статистичних даних у порівнянні з конкурентами по галузі за рішенням Міжнародного економічного рейтингу «Ліга кращих» Дніпропетровський університет економіки та права отримав національний сертифікат «ПІДПРИЄМСТВО РОКУ 2010»

2010, жовтень - Дніпропетровському університету економіки та права присвоєне ім'я Альфреда Нобеля

2010, жовтень – університет отримав сертифікат Європейської бізнес-асоціації «Європейська якість» за дотримання європейських стандартів у галузі освіти.

2010, листопад – Валійський університет завершив процедуру валідації програми підготовки бакалаврів з міжнародного менеджменту в Дніпропетровському університеті економіки та права імені Альфреда Нобеля.

2010, листопад – на виставці «Освіта і наука», яка відбулася у Києві, університет отримав Золоту медаль у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази».

2011, травень - Друга Віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного Форуму

2011, травень - pа результатами зовнішнього сертифікаційного аудиту експерти Міжгалузевого центру якості «Приріст» (DQS-Group) визнали, що впроваджена в Університеті система управління якістю відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2008. Університет отримав міжнародні сертифікати відповідності системи управління якістю DQS-UL Group (Німеччина), IQNet (Швейцарія) та український сертифікат відповідності системи управління якістю Національної агенції акредитації України терміном на три роки

2011, червень - на основі статистичних даних у порівнянні з конкурентами по галузі за рішенням Міжнародного економічного рейтингу «Ліга кращих» Дніпропетровський університет економіки та права и імені Альфреда Нобеля отримав національний сертифікат «ПІДПРИЄМСТВО РОКУ 2011»

2011, серпень - нове ім'я Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

2011, грудень  - Університет став членом Європейської ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ) та вступив у процедуру міжнародної акредитації бізнес-програм

2012, березень - на  Міжнародній виставці «Освіта і наука» (Київ, Український Дім) Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля отримав високу нагороду – Золоту медаль у номінації «Співпраця вищого навчального закладу з бізнесом

2012, травень - за рейтингом навчальних закладів України "КОМПАС-2011", складеним за відгуками роботодавців та випускників, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля посів 12 місце серед навчальних закладів, які ведуть підготовку економістів (перше серед недержавних) пропустивши вперед тільки 11 національних університетів (з більше 100 в Україні), та 15 місце серед ВНЗ, які ведуть підготовку юристів

2012, травень - відбувся Третій Всесвітній Нобелівський економічний Конгрес «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»

2012, червень -  наглядовий аудит підтвердив відповідність системи управління якістю надання освітніх послуг та науково-дослідної роботи вимогам європейських стандартів. Протягом року отриманий четвертий сертифікат на відповідність системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 від китайської сертифікаційної компанії


 
 
Yandex.Metrika