In English  
   

Помічник ректора з ліцензування та акредитації

Кандидат технічних наук, доцент. Загальний педагогічний стаж – 40 років. Загальна кількість друкованих праць -106 (з них 2 монографії, 5-навчальних посібників, 27-учбово-методичних та 72 – наукових праць).

Професор кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці.

Викладає такі курси: «Ефективність інформаційних систем», «Системи прийняття рішень», «Інформаційні ситстеми в інноваційної діяльності», «Проектування інформаційних систем в економіці».

Здійснює наукове керівництво випускними роботами магістрів.

Науковий керівник державної НДР.

Постійно приймає участь в науково – практичних та методичних конференціях.
Косарєв Вячеслав Михайлович