In English  
   

Проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інноваційної діяльності

Вищу освіту отримав у Дніпропетровському університеті економіки та права (нині Університет імені Альфреда Нобеля). Навчався у школі консультантів з управління у Московській Академії народного господарства при уряді Російської Федерації, в язиковій школі у Великобританії.

Директор Дніпропетровського регіонального благодійного фонду «Українсько-Польський центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій».

Кандидат технічних наук.

Співавтор проекту створення та організації діяльності телерадіокомпанії «Співдружність» УПЦ (27 ТВК) при Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля, автор і розробник новітньої системної співпраці з європейськими структурами у сфері вищої освіти, інформаційних технологій, управління вищими закладами освіти.

Ефективно співпрацює з грантодавцями, що дає змогу отримувати гранти Міжнародного фонду «Відродження».

Співавтор розробки системи управління засобами проектного менеджменту, методів медіа планування в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля, співавтор створення інформаційно-аналітичних центрів в Києві та Дніпропетровську по залученню широких кіл наукової та бізнесової громадськості у діяльність України та Польщі, створення Інтернет-порталу  www.UP-centrum.org.

Співрозробник  заходів з підготовки та проведенню інвестиційних проектів в рамках Українсько-Польського центру з питань впровадження енергозберігаючих технологій, впровадження сучасних систем забезпечення учбових процесів для ВНЗ приватної форми власності з використанням досвіду Польщі у пристосуванні навчальних процесів до вимог та стандартів ЄС.

Автор та організатор конференцій, круглих столів, економічних, бізнесових форумів та інших зустрічей з громадськими діячами, представниками бізнес-кіл, студентами на регіональному та міжнародному рівнях.
Холод Сергій Борисович