In English  
   

Проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу

  • Доктор економічних наук
  • Професор
  • Завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

Вищу освіту одержала у Донецькому інституті радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі», другу вищу освіту – у Полтавському університеті споживчої кооперації України за кваліфікацією – викладач спеціальних дисциплін за фахом  «Товарознавство та комерційна діяльність».

Науково-педагогічний стаж 33 роки.

Викладає дисципліни: «Методологія і організація наукових досліджень», «Товарознавство», «Статистика», «Економіка торгівлі».

Має більше 120 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі монографії та навчальні посібники.

Очолює наукову школу «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств».

Здійснює наукове керівництво докторантами, аспірантами, здобувачами. Член підкомісії товарознавства і торговельного підприємництва Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій.

Павлова Валентина Андріївна