In English  
   

Товарознавство і торговельне підприємництво

Керівник напряму підготовки

Павлова Валентина Андріївна, професор, доктор економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу, зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва

(тел. (056) 31-24-68, вн. тел. 468, e-mail: pavlova@duep.edu)

Заст. керівника напряму з навчально-методичного забезпечення

Рижкова Галина Анатоліївна – доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва

(тел. (056) 778-13-50, вн. тел. 418, e-mail: v.dh.ttp@duep.edu)

Заст. керівника напряму з організації навчального процесу

Кузьменко Оксана Василівна, старший викладач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва

(тел. (056) 778-13-50, вн. тел. 418 , e-mail: oksana.kuzmenko@duep.edu)

 

За напрямом здійснюється підготовка:

 • магістрів зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність»

Термін навчання за денною і вечірньою формами навчання – 1 рік 5 місяців

 • спеціалістів зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність»

Термін навчання за денною і заочною формами навчання – 1 рік

 • бакалаврів за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Термін навчання за денною та заочною формами навчання – 4 роки.

Фахівець зі спеціальності “«Товарознавство і комерційна діяльність »  займається товарознавчої, підприємницької, управлінської, експертної, наукової діяльністю у сфері товарного обігу, митного контролю та захисту прав споживачів.

У сфері торгівлі діяльність спрямована на вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробку стратегії і тактики маркетингу, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, оптимізацію товаропросування, переробку та зберігання товарів і сировини, організацію комерційної та зовнішньоекономічної діяльності.

У галузях виробництва споживчих товарів – це оцінка відповідності продукції світовому рівню, а також комерційна взаємодія з організаціями торгівлі з метою формування промислового асортименту та досягнення  асортиментної збалансованості  попиту та пропозиції.

У торговельно-посередницькій сфері – це брокерська, товарознавча та експертно-консультативна діяльність.

У сфері державного, регіонального контролю – забезпечення реалізації державної політики щодо захисту інтересів споживачів.

У митних структурах, спеціалізованих організаціях по здійсненню декларування вантажів, митних лабораторіях – проведення митного контролю і оформлення товарів, що перетинають кордони України.

Після закінчення фахівець може працювати:

 • керівником виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, в складському господарстві, у комерційному обслуговуванні та інших основних підрозділів;
 • керівником малих підприємств;
 • менеджером в оптовій торгівлі і посередництві в торгівлі;
 • менеджером в роздрібній торгівлі побутовими, непродовольчими та продовольчими товарами;
 • менеджером з питань комерційної діяльності та управління;
 • викладачем навчальних закладів;
 • професіоналом з контролю за якістю;
 • закупником;
 • інспектором торговельним,
 • інспектором-товарознавцем,
 • організатором з постачання та збуту,
 • товарознавцем,
 • торговельним брокером (маклером),
 • брокером (посередником) з купівлі-продажу товарів,
 • агентом з комерційних послуг.

 

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, ауд. 3221

тел. (056) 778-13-50, вн. тел.404, e-mail: dsec.ttp@duep.edu, met.ttp.@duep.edu

Павлова Валентина Андріївна