In English  
   

Економіка підприємства

Керівник напряму

Зборовська Ольга Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки підприємства

(тел. (0562) 31-20-36, вн. тел. 436, e-mail: dsec.ep@duep.edu)

Заступник керівника напряму

Дубінський Сергій Володимирович, старший викладач, кандидат економічних наук

(тел. (0562) 31-20-36, вн. тел. 436, e-mail: dsec.ep@duep.edu)

За напрямом здійснюється підготовка:

 • магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства»

Термін навчання за денною формою  – 1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр).

 • спеціалістів за спеціальністю «Економіка підприємства»

Термін навчання за денною та заочною формою  – 1 рік)

 • бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка підприємства»

При пiдготовцi студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка підприємства», велика увага приділяється вивченню таких дисциплін, як:

 • Економічна теорія та історія економічних вчень
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Господарське право
 • Бізнес - планування
 • Гроші та кредит
 • Іноземна мова (дві)
 • Фінанси
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Економіка й організація інноваційної діяльності
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
 • Економічна діагностика
 • Організація виробництва
 • Планування діяльності підприємства
 • Проектний аналіз
 • Системи технологій
 • Управління проектами
 • Управління потенціалом підприємства та інші.

Вивчаючи дисципліни напряму підготовки «Економіка підприємства», студенти потрапляють в цікавий світ економіки, відкриваючи для себе секрети сучасної фінансової та банківської діяльності, опановують мистецтва менеджменту і маркетингу, поринають в загадкові лабіринти комп’ютерних мереж і прогресивних інформаційних технологій.

За термін навчання, студенти одержують фундаментальну математичну, комп’ютерну та економічну підготовку, посиленні знання двох ділових іноземних мов, практичні навички в галузі інформатизації бізнес - процесів.

Випускники напряму підготовки «Економіка підприємства» мають фундаментальну підготовку та практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах підприємств різних форм власності. Випускники кафедри економіки підприємства працюють на підприємствах усіх галузей промисловості будь-якої форми власності, у наукових, навчальних закладах, банках, інвестиційних фондах, страхових компаніях, аудиторських та консалтингових фірмах, у міністерствах, комітетах у справах економіки, відділеннях фонду державного майна, податкових інспекціях.

Кожне технічне, технологічне, організаційне чи управлінське рішення на підприємстві нагально потребує надійного економічного обґрунтування та постійного економічного моніторингу за його впровадженням та виконанням. Економісти підприємства є надійним щитом, що його захищає від любих технічних, ринкових чи фінансових потрясінь. В критичних ситуаціях фахівці зазначеного напряму підготовки виконують роль економічних адвокатів для менеджерів найвищого рівня.

Фахівці з напряму підготовки «Економіка підприємства» володіють аналітичними здібностями і підготовлені до вирішення складних економічних і організаційно-управлінських завдань. Вони можуть виконувати роботу:
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності,
 • економіста з планування,
 • економіста з фінансової роботи,
 • економіста з праці,
 • економіста із збуту,
 • консультанта і оглядача з економічних питань, економіста-радника,
 • економіста договірних та претензійних робіт;
 • економіста з матеріально-технічного постачання;
 • наукового співробітника з економіки та ін.

Найкращі випускники можуть очолювати:

 • планово-економічні служби підприємств і організацій,
 • бухгалтерію,
 • відділи праці та заробітної плати,
 • маркетингу,
 • зовнішньоекономічних зв’язків  або бути в них головними спеціалістами.

Студенти напряму «Економіка підприємства» користується послугами Центру новітніх комп'ютерних технологій.

 Комп'ютерні класи центру оснащені сучасними комп’ютерами. Центр має автоматизовану систему управління та необмежений доступ до мережі Інтернет на швидкості понад 4 Мбіт за секунду, графо- та мультимедіа проектори, спеціалізований серверний вузол.

До послуг студентів працює одна із найкращих у регіоні спеціалізована бібліотека, є культурно – спортивний комплекс, кафе, гуртожиток.


Термін навчання за денною та заочною формою  – 4 роки.

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, ауд. 3305

тел. (0562)31-20-36, вн. тел. 436, e-mail: dsec.ep@duep.edu  

Зборовська Ольга Михайлівна