In English  
   

Маркетинг

Керівник напряму

Тараненко Ірина Всеволодівна, завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

(тел. (0562) 312-038, вн. тел. 408, e-mail: : market@duep.edu)

Заступник керівника напряму за денною формою навчання.старший викладач

Яременко Світлана Степанівна,викладач

(тел. (0562)31-20-38, вн. тел. 572, e-mail: yaremenko@duep.edu)

Заступник керівника напряму за заочною формою навчання, викладач

Грицюк Тетяна Ігорівна,  викладач 

(тел. (0562) 31-20-38, вн. тел. 438, e-mail: dsec.market@duep.edu)

Презентація напряму підготовки «Маркетинг»

Мета напряму підготовки фахівців за напрямом «Маркетинг»: підготовка кваліфікованих фахівців для організацій і підприємств усіх галузей економіки, які:

 • володіють  ефективними маркетинговими інструментами для управління попитом на товари і послуги підприємства, створення й підтримки конкурентної переваги на ринку;
 • здатні інтегрувати маркетингові рішення в управління підприємством;
 • озброєні практичними навичками застосування  механізмів маркетингової політики  для досягнення бізнес - цілей підприємства й збільшення вартості бізнесу.

Здійснюється підготовка:

І. За денною та заочною формами навчання:

 • Бакалаврів за напрямом підготовки «Маркетинг», термін навчання - 4 роки;
 • Спеціалістів за напрямом підготовки «Маркетинг», термін навчання – 1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр);

ІІ. За денною та вечірньою (вечірньо-заочною) формами навчання:

 • Магістрів за напрямом підготовки «Маркетинг», термін навчання – 1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр).

ІІІ. За заочною формою навчання «Перепідготовка» (друга вища освіта)

 • Спеціалістів за напрямом підготовки «Маркетинг», термін навчання – 2 роки (на базі повної вищої освіти за всіма спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями – спеціаліст, магістр);

Перспективи працевлаштування випускників:

Фахівець напряму «Маркетинг» після отримання вищої освіти має відповідні професійні вміння і здатний вирішувати проблеми і завдання діяльності:

 • дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розробки нових видів продукції, вивчення громадської думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів);
 • визначення стратегічних завдань і цілей маркетингової діяльності підприємства;
 • обґрунтування та розробка маркетингової політики і стратегії підприємства;
 • обґрунтування та розробка організаційно-економічної маркетингової програми підприємства;
 • прогнозування кон’юнктури внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків;
 • планування довгострокових заходів щодо зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринку;
 • консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги державним і недержавним підприємствам та установам у плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, збирання і обробка інформації для прийняття управлінських рішень);
 • розробка товарного асортименту;
 • розробка бренду (торгової марки) та управління ним (брендинг);
 • розробка цінової політики підприємства;
 • організація системи збуту і просування продукції;
 • розробка і організація рекламної кампанії;
 • формування іміджу підприємства, встановлення зв’язків з громадськістю (PR – Public Relations).

Застосовує знання  в сферах професійної діяльності: на підприємствах різних форм власності, в рекламних та PR агентствах, інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, підприємствах харчування, банках, туристичних фірмах та агенціях, закладах культури, органах державного управління, навчальних закладах.

Працює за такими видами економічної діяльності:  маркетингова, управлінська, організаційна, сервісна, економічна, інформаційно-аналітична, проектно-дослідна, діагностична, інноваційна, консультаційна – в усіх галузях економіки.

Займає посади: управлінські (директор підприємства, начальник  відділу маркетингу, відділу збуту та інших підрозділів відповідного напрямку діяльності, заступник начальника підрозділу), бренд-менеджер; спеціаліст з маркетингових досліджень, спеціаліст зі збуту; спеціаліст з логістики і товарно-цінової політики; спеціаліст з аналізу та планування маркетингової діяльності; спеціаліст з реклами та PR тощо.

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, ауд. 2602

тел. (056) 312-038, вн. тел. 438, e-mail: market@duep.edu  
Тараненко Ірина Всеволодівна