In English  
   

Менеджмент

Керівник напряму

Момот Володимир Євгенович

(Тел. (0562) 31-20-41, вн.тел.415, e-mail: momot@duep.edu )

Заступник керівника напряму за денною формою навчання

Македон Вячеслав Владиславович

(Тел. (0562) 31-20-41, вн.тел.415, e-mail: v.dh.manag@duep.edu)

Заступник керівника напряму за заочною формою навчання

Пікалов Віталій Леонідович

(Тел. (0562) 31-20-41, вн.тел. 522, e-mail: v.dh.manag@duep.edu)

Адреса: 49000, Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, 49000, оф. A219

тел.: +38 (0562) 31-20-41, e-mail: dsec.manag@duep.edu  

 

Спеціаліст з «менеджменту організацій і адміністрування» – це фахівець, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера, юриста.
Спеціаліст зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» в процесі навчання набуває відповідні знання, уміння та навички, які дозволяють йому орієнтуватися в проблемах організації і управління, уміти їх вирішувати; професійно і кваліфіковано управляти процесом змін при функціонуванні підприємства, орієнтуватися на очікувані результати; удосконалювати організацію і методи своєї роботи, виявляти і усувати недоліки; проявляти в роботі раціоналізм; діяти вдумливо і активно при виконанні функціональних обов’язків; підходити до вирішення проблем різносторонньо; виконувати роботу по розробці забезпечення виконання програми підприємства; своєчасно доводити до виробничих дільниць програмні завдання по виробництву товарів та послуг; контролювати забезпечення відповідних ділянок матеріалами, сировиною, заготовками, комплектуючими виробами; використовувати методи аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством; здійснювати збір, систематизацією, обробку та використання інформації, яка необхідна для ефективної професійної діяльності; аналізувати соціально значимі проблеми та процеси, факти та явища; використовувати всю сукупність набутих знань; узагальнювати, порівнювати, робити висновки, володіти навичками прийняття самостійних рішень; працювати на персональних комп’ютерах та інший оргтехніці; використовувати найновіші підходи до практики управління підприємством; обґрунтовувати управлінські рішення, здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень, моделювати ситуації, в т. ч. і не передбачувані; здійснювати управління інноваційними процесами, організовувати і експлуатувати АСУ; організовувати маркетингові дослідження систем руху товарів і збуту, послуг, аналізувати стан і динаміку попиту, використовувати сучасні методи аналізу обсягів виробництва і реалізації, собівартості, прибутку, фінансового стану підприємства, ефективності виробництва і управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства.

За напрямом «Менеджмент» проводиться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр
  • спеціаліст
  • магістр

Здійснюється підготовка:

І. За денною та заочною формами навчання:

  • Бакалаврів за напрямом підготовки «менеджмент», термін навчання - 4 роки
  • Спеціалістів за напрямом підготовки «менеджмент», термін навчання – 1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр)

ІІ. За денною та вечірньою формами навчання:

  • Магістрів за напрямом підготовки «Менеджмент» з двох спеціальностей: «Менеджент організацій» та «Менеджмент інноваційної діяльності», термін навчання – 1,5 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр)

ІІІ. За заочною формою навчання «Перепідготовка» (друга вища освіта)

  • Спеціалістів за напрямом підготовки «менеджмент», термін навчання – 2 роки (на базі повної вищої освіти за всіма спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями – спеціаліст, магістр)

Посади, які може займати спеціаліст кваліфікації «менеджер» це: директор (інший керівник) підприємства, відділення, філіалу; директор (керівник) малого підприємства; начальник (інший керівник) структурного підрозділу (завідувач майстерні; начальник бригади, виробничо-диспетчерського цеху, виробничого відділу; майстер виробничої дільниці); керівник (завідувач, начальник, заступник) економічного, фінансового, юридичного, адміністративного, господарського, кадрів і трудових відносин, транспортно-експедиційного, матеріально-технічного постачання, маркетингу, збуту, комерційного, рекламного відділу, бюро; помічник керівника різних структурних підрозділів; заступник начальника виробничого відділу; менеджер зі збуту, з постачання, з персоналу, з логістики, з реклами, з комерційних питань; економіст із збуту, інженер з організації керування виробництвом; фахівець з ефективності підприємництва
Момот Володимир Євгенійович