In English  
   

Громадське наукове об'єднання «Стратегічний інноваційний Альянс»

АЛЬЯНС створено з метою об’єднання та координації зусиль науки, влади, громадськості та бізнесу для підготовки та розробки стратегій розвитку економіки, суспільства, держави, окремих галузей, сфер діяльності, корпорацій та підприємств, а також територій.

Першочергове та найважливіше завдання АЛЬЯНСУ - формування методології, технології та організації розробки прогнозів, сценаріїв та стратегій розвитку, які багато в чому зумовлюють зміст та якість розроблених прогнозів та стратегій, а отже і можливість їх практичного застосування.

Ця робота повинна виконуватися за напрямками науково-технологічного, економічного та соціального розвитку та за участю, як членів АЛЬЯНСУ, так і зацікавлених організацій, підприємств та органів.

Наступним завданням АЛЬЯНСУ є розробка варіантів концепцій стратегій розвитку, які повинні лягти в основу державного, територіального, економічного та наукового стратегічного планування.

Найважливішим завданням АЛЬЯНСУ повинна бути його участь в безпосередньому стратегічному плануванні розвитку економіки, суспільства, держави, її сфер життєдіяльності, окремих корпорацій, підприємств та територій, в тому числі з використанням розроблених АЛЬЯНСОМ методологій та концепцій.

АЛЬЯНС є добровільною некомерційною, неприбутковою громадською організацією партнерської взаємодії учасників.

У діяльності АЛЬЯНСУ можуть приймати участь як індивідуальні, так і колективні члени, які визнають Статут АЛЬЯНСУ та активно приймають участь в його діяльності.

Враховуючи практичну відсутність стратегічного планування в Україні та складність вирішення завдання директивного стратегічного планування, необхідність залучення для вирішення цієї задачі багатьох науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, вищих учбових закладів, організацій та підприємств АЛЬЯНС створено як комунікаційний майданчик для вибору колективних рішень стратегічного планування.

Конкретні проекти стратегічного розвитку повинні виконуватися учасниками АЛЬЯНСУ на засадах договірних відносин.

АЛЬЯНС та його Науково-технічна рада повинні стати вагомими та авторитетними структурами усього механізму, що реалізує стратегічне планування в Україні на усіх рівнях.

У цілому Альянс повинен справити важливий вплив на впровадження стратегічного планування в Україні та його ефективну реалізацію у майбутньому.
Холод Борис Іванович