In English  
   

Міжнародна економіка

Керівник напряму «Міжнародна економіка»

Кузьмінов Сергій Васильович, кандидат економічних наук, доцент 

(ауд. 3321, тел. (056)373-92-99, вн.тел.577, e-mail: dir.ime@duep.edu

Заступник керівника по роботі зі студентами денної форми навчання

Лимонова Ельвіна Миколаївна, старший викладач 

(ауд. 3321, тел. (056)373-92-99, e-mail: dir.ime@duep.edu)

Заступник керівника по роботі зі студентами заочної та вечірньої форми навчання

Воробйова Катерина Олександрівна, викладач 

(ауд. 3321, тел. (056)373-92-99, e-mail: dir.ime@duep.edu)

Методист напряму

Тутевич Яна Юріївна

 (ауд.3308, тел. (0562) 3124-52, вн.тел.573)

Секретар напряму

Тутевич Яна Юріївна

(ауд. 3308, тел.(0562) 31-24-52, вн.тел.573) 

Метою напряму міжнародної економіки є забезпечення якісної підготовки фахівців за напрямом «Міжнародна економіка». Індивідуальний підхід до студентів та комплексність методів викладання дисциплін професійної підготовки дає можливість реалізації творчого, наукового потенціалу студентів і створює умови для використання набутих знань та вмінь на практиці.

Випускники за напрямом підготовки «Міжнародна економіка» – це спеціалісти у сфері міжнародних товарно-грошових відносин, розвитку інвестиційного ринку та ефективного інвестування активів.

Наші випускники можуть працювати:

 • у банках – в міжнародних, інвестиційних відділах
 • на спільних та іноземних підприємствах
 • у страхових компаніях
 • на великих виробничих та торговельних підприємствах – у відділах зовнішньоекономічної діяльності
 • на підприємствах малого та середнього бізнесу
 • в органах державного регулювання економіки
 • в іноземних представництвах підприємств України усіх форм власності.

Ґрунтовна економічна підготовка, яка поєднується з поглибленим вивченням двох іноземних мов та захистом дипломної роботи іноземною мовою, дозволяє випускникам напряму «Міжнародна економіка» займати не тільки посади економічного профілю, але і працювати перекладачами.

Викладачі і технології навчання

Зі студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти кафедри міжнародної економіки та економічної теорії та інших спеціалізованих кафедр університету, серед них дві третини – доктори і кандидати наук.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Широкі можливості у користуванні спеціалізованою бібліотекою, читальними залами, мережею Інтернет у комп’ютерних класах Університету дозволяють опанувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Підготовка за напрямом «Міжнародна економіка» передбачає обов’язкове вивчення двох іноземних мов, а за бажанням – і третьої мови. Студенти, які опанували польську мову щорічно направляються на стажування до Польщі.

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах з передовими організаційно-технологічними процесами.

Основні дисципліни

Для студентів університету, які навчаються за напрямом підготовки «Міжнародна економіка», викладається комплекс фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

 • Міжнародна економіка
 • Міжнародні організації
 • Паблік рілейшнз в міжнародних відносинах
 • Економіка зарубіжних країн
 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародний менеджмент
 • Етикет та основи міжнародного протоколу
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Міжнародні фінанси
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародне економічне право
 • Математика для економістів
 • Фахові іноземні мови
  та ряд загальноекономічних і спеціальних дисциплін.

За напрямом «Міжнародна економіка» проводиться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр
 • спеціаліст
 • магістр

Термін навчання за денною та заочною формами

 • бакалавр - 4 роки
 • спеціаліст, магістр - 1 рік.

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, ауд. 3308

тел. (0562) 31-24-52, e-mail: dir.ime@duep.edu  

Кузьмінов Сергій Васильович