In English  
   

Фінанси і кредит

Керівник напряму «Фінанси і кредит»

Кузнецова Світлана Анатоліївна, доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, член Американської Фінансової Асоціації (American Finance Association), академік Академії економічних наук України, сертифікований аудитор України, керівник Наукової школи «Синергія облікової інформації та фінансових стратегій» Університету ім. А. Нобеля, член Євопейської облікової асоціації (The European Accounting Association (EAA)), член Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. Докладніше

(ауд.3306, тел. (056) 778-32-17, вн.тел. 490, e-mail: dh.fbs@duep.edu )

Заступник керівника по роботі зі студентами денної форми навчання

Вареник Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи

(ауд.3311, тел. (056) 778-20-94; вн. тел. 402; e-mail: v.dir.imf@duep.edu )

Секретар по роботі зі студентами денної форми навчання

Попадюк Тетяна Сергіївна

(ауд.3311, тел. 778-20-94; вн. тел. 402; e-mail: dsec.fef@duep.edu

 Заступник керівника по роботі зі студентами заочної форми навчання

Приходько Ольга Миколаївна,старший викладач кафедри фінансів та банківської справи, кандидат наук з державного управління

(ауд.3315, тел. (0562) 31-20-45; вн. тел. 445;e-mail: dsec.fbs@duep.edu )

Секретар по роботі зі студентами заочної форми навчання

Красновцева Анжеліка Володимирівна

(ауд.3311, тел. 778-20-94; вн. тел. 402; e-mail: dsec.imf@duep.edu

 Ідея єдності освіти, науки та бізнесу визначає стратегію розвитку напряму «Фінанси і кредит».

Реалізація стратегії здійснюється за такими напрямками:

  • «освіта для життя» - забезпечення якості навчального процесу, відповідно до основних положень Болонської декларації та кращого світового досвіду навчання;
  • «наука для практики» - підґрунтя для навчання, розвитку держави та бізнесу;
  • «бізнес для майбутнього» - впровадження бізнес-складової в навчальний процес, що реалізується шляхом підготовки фахівців у відповідності до сучасних вимог бізнес середовища, тісною співпрацею з провідними компаніями України та світу.

Підготовка фахівців здійснюється за двоступеневим рівнем: бакалаврат – 4 роки, магістратура – 1 рік.

Ліцензійний обсяг (затверджений ДАК України), зі спеціальності «Фінанси» становить: бакалаврат - 375, магістратура - 50 осіб.

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит».

Висока освіченість, педагогічна майстерність, практичний досвід роботи професорсько-викладацького складу кафедри надають можливість здійснювати підготовку фахівців на рівні, який відповідає світовим стандартам і забезпечує їх конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці, активізує творчу, професійну і соціальну діяльність та збагачення інтелектуального потенціалу нації.

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» мають повний обсяг знань та практичних навичок для ефективної реалізації своїх вмінь на світовому та міжнародному рівні: у сфері фінансового менеджменту компаній, банківських послуг, інвестиційного менеджменту, страхування, фондової торгівлі, антикризового управління

Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» ДУЕП обіймають посади керуючих банком, керуючих страховою організацією, директорів кредитної спілки, керуючих фінансово-кредитними об’єднаннями, керівників фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів підприємств, фахівців в галузі освіти, інспекторів податкової служби та інших державних служб, дилерів, брокерів, спеціалістів по страхуванню, ліквідаторів-розпорядників майна підприємств-боржників, менеджерів з фінансової та оперативної діяльності комерційного банку, економістів з питань кредитування на підприємстві.

Компанії, в яких працюють наші випускники: КБ «Приватбанк», АКІБ «УкрСиббанк», ВАТ КБ «Надра», АКБ «Кредит-Дніпро», ПАТ ДЕІБУ «Укресімбанк», ВАТ «VAB-банк», ПАТ «Сведбанк», корпорації «Алеф», «Інтерпайп», СК «Оранта-Днепр», СК «Диско».

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, ауд.3311

тел.(056) 778-20-94, e-mail: dsec.imf@duep.edu  
Кузнецова Світлана Анатоліївна