In English  
   

Філологія

Керівник напряму «Філологія»

Зінукова Наталія Вікторівна  - завідувач кафедри англійської філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, доцент.

(ауд. 2402, тел. (056) 778-24-88, вн.тел. 480, e-mail: dh.afp@duep.edu )

Заступник керівника напряму за денною формою навчання

Бірюкова Марія Сергіївна - старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

(ауд. 2411, 2403, тел.: (0562) 31-20-46, вн. тел.: 494, 419, e-mail: mariya.biryukova@duep.edu )

Заступник керівника напряму за заочною формою навчання

Мурич Валентина Володимирівна - старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

(ауд. 2409, 2403, тел.: (0562) 31-20-46, вн. тел: 494, 419)

Мета напряму підготовки

Основне призначення напряму – забезпечення фахової підготовки спеціалістів, які працюють як у державних економічних вузах, так і в недержавних установах і які були б конкурентоспроможними на ринку праці в сучасних умовах. Для досягнення цієї стратегічної мети підготовка перекладачів ведеться відповідно до розробленої концепції підготовки фахівців, перекладачів з двох іноземних мов.

За напрямом здійснюється підготовка:

  • магістрів за спеціальністю 8.02030304 «Переклад»
  • спеціалістів за спеціальністю 7.02030304 «Переклад»

Термін навчання за денною формою – 1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр)

  • бакалаврів з напряму підготовки 6.020303  «Філологія», спеціалізація «Переклад»
  • бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 «Філологія: Мова та література (англійська)»

Термін навчання за денною та заочною формою навчання – 4 роки.

Керівник напряму «Філологія»

Зінукова Наталія Вікторівна  - завідувач кафедри англійської філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, доцент.

(ауд. 2402, тел. (056) 778-24-88, вн.тел. 480, e-mail: dh.afp@duep.edu )

Заступник керівника напряму за денною формою навчання

Бірюкова Марія Сергіївна - старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

(ауд. 2411, 2403, тел.: (0562) 31-20-46, вн. тел.: 494, 419, e-mail: mariya.biryukova@duep.edu  )

Заступник керівника напряму за заочною формою навчання

Мурич Валентина Володимирівна - старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

(ауд. 2409, 2403, тел.: (0562) 31-20-46, вн. тел: 494, 419)

Адреса:

49000, Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, ауд. 2411, 2409,

тел.: (0562) 31-20-46, вн. тел.: 446

E-mail: dh.afp@duep.eduЗінукова Наталія Вікторівна