In English  
   

Правознавство

Керівник напряму  підготовки «Правознавство»

Пушкіна Олена Вікторівна, д.ю.н., доцент

(кім. А414, А 415, тел. 0562-31-20-48, 056-372-88-15, e-mail: dsec.uf@duep.edu

Заступник керівника напряму за денною формою навчання

Підченко Тетяна Володимирівна, старший викладач

(кім. А414, тел. 0562-31-20-48, 056-372-88-15, e-mail: dsec.uf@duep.edu

Заступник керівника напряму за заочною формою навчання

Чебикіна Тетяна Сергіївна, старший викладач

(кім. А414, тел. 0562-31-20-48, 056-372-88-15, e-mail: dsec.uf@duep.edu )

За напрямом «Правознавство» проводиться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр з правознавства
  • юрист-спеціаліст
  • магістр права
Форма навчання денна та заочна.

Фундаментальна підготовка з правознавства включає також ґрунтовну економічну, комп’ютерну та мовну підготовку.

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, ауд.А414

тел. (0562) 31-20-48, e-mail: dsec.uf@duep.edu  
Пушкіна Олена Вікторівна