In English  
   

Соціальна педагогіка

Керівник напряму -

Волкова Наталія Павлівна -

(тел. (0562) 31-24-78, вн.тел. 460, e-mail: dh.ped@duep.edu)

Методист напряму

Манохіна Ірина Вікторівна

(тел. (0562) 31-24-78, вн. 460, e-mail: sec.ped@duep.edu)

Термін навчання за денною формою:

бакалавр – 4 роки

Попит на навчання за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» зумовлений потребою в кваліфікованих фахівцях, які:

 • можуть працювати в різних соціальних організаціях усіх форм власності: освітніх, культурних, наукових, консультаційних установах;
 • підрозділах органів державного та муніципального управління у справах сім’ї, дітей та молоді;
 • володіють новітніми технологіями соціально-виховної, реабілітаційної та корекційної роботи в різних соціумах. 

Ефективну професійну діяльність бакалавра за фахом «Соціальна педагогіка» забезпечує володіння навичками діагностичної, профілактичної, посеред-ницької, соціально-терапевтичної роботи з клієнтами різних вікових категорій та соціальних груп.

При цьому необхідне також високопрофесійне володіння новітніми соціально-педагогічними технологіями, які надають можливість фахівцям стати конкурентоспроможними як на регіональному, так і  на державному рівні

Бакалавр-соціальний педагог  потрібен сьогодні у різних галузях соціального життя:

1)  у закладах соціального захисту населення;

2) у закладах, що відносяться до системи органів внутрішніх справ;

3) у закладах освіти (дошкільних, загально-освітніх, спеціальних, у дитячих  будинках);

4)  у лікувально-профілактичних медичних закладах та закладах соціальної допомоги;

5) у центрах зайнятості та службах сім’ї, дітей та молоді;

6) у соціально-реабілітаційних центрах для дітей з обмеженими можливостями, у службах у справах неповнолітніх.

Основні напрямки діяльності психолога

 1. Наукова діяльність в галузі соціальної педагогіки.
 2. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю.
 3. Консультативна робота з надання соціальної допомоги при вирішенні особистісних проблем.
 4. Діагностика індивідуальних відхилень у соціальному розвитку дитини й зумовлених цим соціальних проблем.
 5. Відстоювання прав та інтересів дітей, молоді та координація зусиль різних спеціалістів й організацій, які здатні захистити права дитини.

Фахівець-соціальний педагог отримує професійні знання та формує професійні вміння, які дозволяють вирішувати такі завдання:

 • сприяти адаптації і позитивній соціалізації особистості шляхом допо-моги їй у засвоєнні соціальних норм і цінностей;
 • створювати умови для психологічного комфорту і безпеки дітей та молоді;
 • організовувати та проводити соціально-педагогічну роботу з дітьми та молоддю;
 • діагностувати індивідуальні особли-вості клієнтів з метою визначення пріоритетних напрямів роботи, вияв-лення причин девіації і вибору форм соціально-профілактичної роботи;
 • розробляти методичні матеріали для організації життєдіяльності та дозвілля дітей та молоді за різними напрямами;
 • прогнозувати негативні явища в сім’ї, школі, найближчому соціальному оточенні, виробляти певні моделі соціальної поведінки;
 • виступати посередником між клієнтом і медичними, освітніми, культурними, спортивними, правовими закладами;
 • організовувати та проводити соціально-психологічний, комуніка-тивний тренінг та тренінг особистісного зростання;
 • проводити соціально-терапевтичну роботу з надання допомоги людям, які мають фізичні та психічні вади; неповнолітнім дітям вулиці, дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування.
Волкова Наталія Павлівна