In English  
   

Політологія

Керівник напряму -

ПОЛТОРАК ВОЛОДИМИР АБРАМОВИЧ - завідувач кафедри політології, соціології та гуманітарних наук, доктор філософських наук, професор

(тел.(056) 778-23-40, вн.тел. 506, e-mail: dh.sfp@duep.ed )

Фундаментальна теоретична підготовка під керівництвом провідних професорів Університету  поєднуються з можливістю отримати  ґрунтовну практичну підготовку в сучасних  аудиторіях, мультимедійних класах, а також в провідних установах та центрах України, Польщі, Росії та інших країн світу.

Поглиблене вивчення двох іноземних мов та можливість вільно оволодіти найсучаснішими інформаційними технологіями забезпечує  прекрасні перспективи працевлаштування та кар'єрного зростання.

Основні дисципліни, які вивчаються

 • Історія міжнародних відносин
 • Світові релігії та політика
 • Політична історія України та зарубіжних країн
 • Конфліктологія
 • Масмедія та політика
 • Паблік рилейшнз
 • Історія політичних учень
 • Політичні ідеології
 • Загальна теорія політики
 • Політична психологія
 • Етнополітологія
 • Геополітика
 • Партологія
 • Політичний аналіз та прогнозування
 • Порівняльна політологія
 • Основи аналітичної журналістики та роботи ЗМІ
 • Риторика та спічрайтінг
 • Методологія політичних досліджень
 • Практична політологія
 • Політичні еліти та лідерство
 • Вибори та виборчі системи
 • Політичний маркетинг
 • Іміджмейкінг
 • Політична регіоналістика
 • Політична культура та політична етика
 • Політичні зв’язки з громадськістю
 

Зарахування на навчання за наявності сертифікатів ЗНО з дисциплін:

Українська мова та література

Історія України

Іноземна мова або Всесвітня історія

Термін навчання за денною формою: бакалавр4 роки

 

ПРЕСТИЖНИЙ НАПРЯМ ОСВІТИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

В останнє десятиріччя у вищих навчальних закладах України отримала значний розвиток підготовка фахівців з широкою номенклатури соціально-політичних та гуманітарних спеціальностей. Життя повною мірою підтвердило правильність такого підходу, оскільки у вирішальній мірі сталий розвиток країни залежить від здатності суспільства професійно вирішувати численні та складні соціально-політичні питання.

Підготовка висококваліфікованих професіоналів у сфері політики, які взмозі забезпечити подальшу розбудову демократичної держави, вибір оптимальної для країни моделі державного устрою, вдосконалення партійно-політичної та виборчої систем, сталий розвиток місцевого самоврядування відповідно до світових та європейських норм і стандартів, інтегрування України у загальноєвропейський політичний, правовий та гуманітарний простір є завданням напряму підготовки «Політологія».

Підготовка фахівців з політології дозволить формувати соціально-політичні орієнтири, менталітет, модель соціальної поведінки принципово демократичного характеру, що буде зміцнювати основи демократії в Україні. 

Конкурентні переваги підготовки політологів  у нашому університеті:

 • Можливість отримати практичні навики політтехнолога  у центрі «СОЦІОПОЛІС» та Центрі маркетингових та соціологічних досліджень при університеті
 • Наявність в навчальних планах підготовки широкого спектру прикладних дисциплін, які дозволяють реально отримати кваліфікацію фахівця з політичних та передвиборчих технологій
 • Можливість отримати кваліфікацію політичного коментатора
 • Можливість оволодіти двома-трьома іноземними мовами за вибором студента
 • Значне збільшення у порівнянні з іншими ВНЗ обсягу навчальних годин для ґрунтовного  вивчення іноземних мов
 • Можливість досконало оволодіти найсучаснішими інформаційними технологіями у комп’ютерних та мультимедійних класах
 • Можливість стажувань та навчання у провідних політологічних центрах та навчальних закладах зарубіжних країн (Польща,Росія тощо)

 

Бакалавр з політології може працювати:

 • Викладачем суспільно-політичних дисциплін у школах, коледжах, ліцеях та гімназіях
 • Науковим співробітником у науково-дослідних інститутах, установах та центрах
 • Експертом, консультантом в осередках політичних партій, громадських рухів та організацій
 • Коментатором та оглядачем з політичних проблем у друкованих та електронних ЗМІ
 • Фахівцем з соціально-політичних питань та зв’язків з громадськістю в установах державної влади та місцевого самоврядування
 • Помічником та консультантом з суспільно-політичних питань у народних депутатів, голів адміністрації, керівників політичних партій
 • Політтехнологом, фахівцем у центрах та установах, які здійснюють вивчення громадської думки та проведення передвиборчих кампаній

 

Наша адреса:

вул. Набережна Леніна, 18
Тел. 370-36-21 (приймальна комісія)
Тел. 778-23-40 (кафедра політології, соціології та гуманітарних наук)

dsec.sfp@duep.edu
Полторак Володимир Абрамович