In English  
   

Центр управління якістю

Напрям діяльності підрозділу

Основною метою Центру управління якістю (ЦУЯ) є забезпечення функціонування та постійного поліпшення системи управління якістю освітньої діяльності університету за вимогами національних та міжнародних стандартів ISO 9001:2008.

Основними задачами ЦУЯ є:

  • Організація розробки та впровадження системи управління якістю (СУЯ) за вимогами стандарту ISO 9001:2008.
  • Організація навчання персоналу університету вимогам стандарту ISO 9001:2008 щодо розробки та функціонування СУЯ.
  • Контроль функціонування СУЯ.
  • Підготовка внутрішніх аудиторів.
  • Організація та проведення внутрішніх аудитів щодо аналізу участі підрозділів в процесах СУЯ, виявлення невідповідностей, розробка коригувальних дій та надання звітів про результати аудитів керівництву університету.
  • Організація зовнішніх сертифікаційних та наглядових аудитів.
  • Організація проходження сертифікації СУЯ в національних та міжнародних органах сертифікації.
  • Участь в національних та міжнародних проектах та конкурсах щодо оцінки та вдосконалення моделі системи управління якістю університету.

Новини

У квітні 2012 року Університет отримав від Китайського сертифікаційного органу CQM через Міжнародну мережу якості IQNet підтвердження відповідності впровадженої в ньому системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

На початку червня 2012 року зовнішній наглядовий аудит експертів Міжгалузевого центру якості «Приріст» підтвердив відповідність системи управління якістю, впровадженої в університеті, вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Зазначену процедуру університет пройшов без жодних зауважень зі сторони зовнішніх аудиторів.

На даний момент Університет приймає участь в 17-му Національному конкурсі якості за моделлю досконалості EFQM. Іде підготовка документів для подання на конкурс.

Визнання

Головною інтегральною характеристикою якості освітніх послуг, що надаються Дніпропетровським університетом ім. Альфреда Нобеля, є підвищення конкурентоспроможності його випускників в Україні та за її межами. За результатами двох етапів зовнішнього сертифікаційного аудиту у кінці травня-початку червня 2011р. університет отримав два міжнародні сертифікати якості. Перший (основний) сертифікат виданий німецьким сертифікаційним органом «DQS-UL Group» - одним з лідерів серед сертифікаційних органів світу. Пройшовши зазначену процедуру університет отримав можливість в додаток до основного сертифікату одержати сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet (IQNet – це Міжнародна мережа якості – недержавна некомерційна організація, створена у відповідності до законодавства Швейцарії з штаб-квартирою у м. Берн, яка об’єднує 37 провідних органів сертифікації з 34 країн світу). Також університет отримав український сертифікат якості в НААУ (НААУ – Національне агентство з акредитації України). Строк дії всіх зазначених вище сертифікатів – 3 роки

Міжнародні сертифікати відповідності системи управління якістю

Контакти:
телефон (056-373-92-97)
внутренний телефон 554
dir.iso@duep.edu  
ауд.2214
Співробітники

Петренко Світлана Анатоліївна аудитор

Петренко Світлана Анатоліївна


Дяченко Олена Анатоліївна заступник начальника

Дяченко Олена Анатоліївна


Вакарчук Сергій Борисович