In English  
   

Навчально-методичний центр

Навчально-методичний центр є комплексним структурним підрозділом Університету, що здійснює організацію навчального процесу в університеті. Був створений 20 вересня 1993 р. як Навчальний відділ.

З 29 грудня 2005 р.– Навчально-методичний центр.

Головне завдання НМЦ – щоденний системний аналіз навчального процесу в університеті та оперативне керування ним з метою підвищення його якості.
НМЦ очолює директор, який підпорядковується першому проректору.
У складі НМЦ:

  • сектор планування та організаційного забезпечення навчального процесу
  • сектор інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу
  • обліково-аналітичний сектор
  • диспетчерський центр
Основні напрямки роботи НМЦ:
  • нормативне забезпечення навчального процесу згідно з вимогами Болонської декларації для усіх рівнів. Інформаційне забезпечення впровадження Болонських принципів у навчальний процес на рівнях викладач – студент
  • методичне забезпечення навчального процесу
  • обліково-аналітичне забезпечення навчального процесу
  • постійний оперативний контроль та керування ходом навчального процесу на рівні інститутів, напрямів, кафедр, структурних підрозділів, які забезпечують навчальний процес
Співробітники

Мамаєва Тетяна Яківна ст. інспектор сектору планування та орг. забезпечення навч процесу

Мамаєва Тетяна Яківна


Салтан Маргарита Костянтинівна диспетчер сектору ПОЗНП

Салтан Маргарита Костянтинівна


Тімофєєнко Людмила Петрівна ст. інспектор сектору планування та орг. забезпечення навч процесу

Тімофєєнко Людмила Петрівна


Федорова Уляна Олександрівна диспетчер сектору ПОЗНП

Федорова Уляна Олександрівна


Орлова Вікторія Миколаївна заступник начальника

Орлова Вікторія Миколаївна

Кандидат технічних наук, Доцент
Джунь Галина Володимирівна зав. сектору планування та орг. забезп-ня навч. процесу

Джунь Галина Володимирівна


зав. обліково-аналітичного сектору

Петрова Лариса Геннадіївна


Глуха Ганна Яківна