In English  
   

Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства

Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства було створено в 2005 році.

Основною метою НДІ РЕС є сприяння розвитку фундаментальних та прикладних наук з економіки на основі об’єднання на добровільних засадах провідних вчених Університету, викладачів, аспірантів та студентів, шляхом консолідації інтелекттуального потенціалу, визначення наукових напрямків та організації виконання наукових досліджень.

Завданнями НДІ РЕС є:

  • сприяння проведенню наукових досліджень з метою удосконалення організаційних форм і економічних механізмів ефективного господарювання в умовах трансформації до ринкової економіки та функціонування їх в умовах ринкових відносин
  • пошук та розробка нових форм організації виробництва, розподілення, обміну, розпродажу та привласнення
  • безпосередня участь в розробці науково-обгрунтованих програм економічного та соціального розвитку суспільства
  • розробка науково-обгрунтованих рекомендацій, навчально-тематичних планів та програм організації процесів економічної освіти
  • сприяння зміцненню зв’язків Університету та ділового співробітництва з економістами зарубіжних країн шляхом здійснення обміну делегаціями професорсько-викладацького складу і студентів
  • організація науково-дослідних робіт в Університеті шляхом об’єднання професорсько-викладацького складу і студентів на виконання конкретних досліджень
  • проведення актуальних наукових досліджень, які можуть слугувати основою розвитку регіону і держави в цілому
  • розв’язання найбільш актуальних завдань в області підприємництва, виробництва і бізнесу в регіоні і народному господарстві.

Звіт
Науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
щодо виконаних робіт у 2011 – 2012 р.р. за науково-дослідними темами державної реєстрації, які являють собою єдиний проектний комплекс

 

Аналіз станів і процесів світової глобалізованої економіки диктує необхідність постановки завдання сучасного управління промисловим підприємством у формі: «Оптимальна багатоцільова ефективність системи управління корпоративного промислового підприємства».

Технологічні рівні IT-рішень вказаної задачі, що існують на сьогоднішній день, реалізуються шляхом розподіленої розробки програмного забезпечення. При цьому організаційна методологія IT-рішень на технологічному рівні передбачає лише вирішення специфічних питань інформаційної системи інфраструктури підприємства.

Таким чином, досягаємий рівень оптимізації в рішенні проблеми ефективності системи управління корпоративного промислового підприємства обмежується лише послугами і сервісами (внутрішніми і замовника) інфраструктури підприємства.

Враховуючи особливу актуальність для світової економіки рішення задачі оптимальної багатоцільової ефективності системи управління корпоративного промислового підприємства, а також необхідність підготовки компетентних кадрів, Науково-дослідним інститутом розвитку економіки і суспільства Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля був визначений єдиний проектний комплекс на основі науково-дослідних тем державної реєстрації:

1) №0110U000202. Підвищення стійкості і розвиток підприємства в системі управління потоковими процесами. Науковий керівник теми НДР –доктор економічних наук, професор, академік АЕН України Холод Борис Іванович. Виконавці роботи: 2 доктора наук, професора, 5 кандидатів наук, доцентів та 6 аспірантів.

За результатами НДР розроблено:

Монографія: Зборовська О.М. Системне управління потоковими процесами промислового підприємства на підставі логістичного підходу.

Докторська дисертація: Зборовська О.М. Логістична система управління потоковими процесами металургійного підприємства.

Кандидатська дисертація: Юдіна О.І. Економічний механізм управління ресурсозбереженням машинобудівних підприємств.

2) №0110U000324. Удосконалення системи корпоративного управління промислового підприємства. Науковий керівник теми НДР – доктор економічних наук, професор, академік АЕН України Ткаченко Володимир Андрійович. Виконавці роботи: 2 доктора наук, професора, 6 кандидатів наук, доцентів та 13 аспірантів.

За результатами НДР розроблено:

Монографії:

1. Щукін О.І. Методи проектно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності / За науковою редакцією проф. В.А. Ткаченка.

2. Сокуренко П.І., Циба Т.Є., Холод С.Б. Координаційне планування в управлінні проектами: стратегічний підхід / За науковою редакцією проф. В.А. Ткаченка.

Докторські дисертації:

1. Щукін О.І. Проектно-організаційне управління інвестиційним потенціалом інноваційної діяльності.

2. Гаращук О.В. Механізм управління кадровим потенціалом регіону.

Кандидатські дисертації:

1. Холод С.Б. Ефективність механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю проектно-орієнтованих організацій.

2. Дубінський С.В. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності з ресурсозбереження на підприємстві.

3) №0110U000325. Автоматизована мережева логіко-інформаційна система корпоративного оптимально адаптаційного управління. Науковий керівник теми НДР – кандидат технічних наук, доцент Косарєв Вячеслав Михайлович; Науковий керівник напряму НДР – доктор економічних наук, професор, академік АЕН України Ткаченко Володимир Андрійович.

Виконавці роботи: 2 доктора наук, професора, 3 кандидаті наук, доценті та 6 аспірантів.

За результатами НДР розроблено:

Монографії:

1. Сокуренко П.І., Циба Т.Є., Холод С.Б. Координаційне планування в управлінні проектами: стратегічний підхід / За науковою редакцією проф. В.А. Ткаченка.

2. Млодецький В.Р., Ткаченко В.А., Холод С.Б. та ін. Аспекти управління інноваціями проектно-орієнтованих організацій.

Кандидатська дисертація: Холод С.Б. Ефективність механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю проектно-орієнтованих організацій.

Особливе наукове значення в розробці проектного комплексу набуває аналіз економічних станів і процесів, чому і присвячені наукові дослідження за вказаними темами за минулий рік, узагальнені в трьох томах представлених звітів.

Науково-дослідний інститут розвитку економіки і суспільства Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля виконує також соціальний проект «Здоровий спосіб життя і здорове живлення в цивільному суспільстві». Даний проект виконується за допомогою соціальної мережі у вигляді постійно діючої «on line»-презентації, з якою можна ознайомитися за адресою:

http://www.gvolive.com/conference,61157968#

по четвергах, 17.00 – 18.00;

http://www.gvolive.com/conference,15410055#

по середах, 20.00 – 21.00.

Цей проект - зародження нової форми соціальної медицини. Консультант, кандидат медичних наук, лікар-терапевт вищої категорії, дієтолог, надає кваліфіковані безкоштовні консультації по щонайширшому кругу питань, пов'язаних із здоров'ям і здоровим способом життя, для величезної аудиторії зі всього світу – США, Німеччини, Ізраїлю та інших країн.

Співробітники університету також можуть стати учасниками цього соціального проекту.

Cвидетельство на открытие  « Явление ускоренной микробиологической трансформации пестицидов под действием растительных углеводов »- 2011

 
Співробітники

Козлов Євген Володимирович старший науковий співробітник

Козлов Євген Володимирович


молодший науковий співробітник

Ткаченко Оксана Володимирівна


старший науковий співробітник

Щукін Олександр Ігорович

Доктор економічних наук
Ткаченко Володимир Андрійович заступник директора

Ткаченко Володимир Андрійович

Доктор економічних наук, Професор
Трегуб Микола Миколайович заступник директора

Трегуб Микола Миколайович


Холод Сергій Борисович